Centrum voor Natuur en landschap - Musée

Centrum voor Natuur en landschap Centrum voor Natuur en landschap Centrum voor Natuur en landschapCentrum voor Natuur en landschapCentrum voor Natuur en landschapCentrum voor Natuur en landschap

Het Centrum is een gemeentelijke instelling. Het wil:
- een beeld verschaffen van de natuur op Terschelling en in de zee rondom Terschelling
- een samenhangend beeld verschaffen van de wisselwerking tussen mens en natuur in verleden en heden en het resultaat ervan
- de bezoekers op een aantrekkelijke en eigentijdse manier motiveren zich verantwoordelijk te voelen voor hun omgeving en hun gedrag in positieve zin te beinvloeden.

Suivant Centrum voor Natuur en landschap près des Lieux d'intérêt: Vuurtoren Brandaris Terschelling (±150 m), Kaapsduin (±350 m), Museum 't Behouden Huys (±400 m), Riepel rondvaarten (±500 m) & Passantenhaven Terschelling (±600 m).

Pour information:

Natuurmuseum en zeeaquarium
Burg. Reedekerstraat 11, West-Terschelling
tel. +31 562 442 390
web. Website

Localisation