Duinmeertje bij Hee - Nature

Pour information:

Badweg West, West-Terschelling