Zeeliedenmonument

Voor informatie

Willem Barentszkade 1, West-Terschelling