Zeeliedenmonument

Voor informatie:

Willem Barentszkade 1, West-Terschelling