Natuur

Natuur

Uitgebreide wadden, ruige strand vlaktes, hoge duinen en moerassen vol met paarse lavendel bloemen en vol met vogels en vlinders.

Natuur

Je hoort altijd de Noordzee en overal kun je de Waddenzee ruiken. Ze kunnen beide worden gezien op de hogere duinen. Terschelling is puur natuur. Vol met vogels en vlinders. Met uitgestrekte wadden, is het een wereld op zich. Robuuste strandvlakten zoals de Noordsvaarder. Kwelders op de grens van zoet en zout, de paarse lavendel bloemen. Wandelen, fietsen, een vogelaar bij een eend of een huifkar aan het 'einde van de wereld': het hele jaar door zijn er excursies op Terschelling.

Natuur

Op de kaart is Terschelling slechts een smalle strook land tussen de Noordzee en de Waddenzee. Maar het is wel meer dan tachtig procent natuurgebied. Met een lange lijst van dorpen die het bruisende westen en het stille, ruige oostelijke deel van het eiland verbinden.

Vier Sterren Restaurant

Voor trekvogels is dit waterrijke gebied een vier sterren restaurant op hun route. Het beste kun je in de herfst kijken, want dan maken honderdduizenden vogels hier hun pitstop en vallen het getij en de zandplaten dan massaal aan: degen die rijkelijke tafelen zijn onder andere de roodachtige grutto, tureluur en strandlopers. Een van de meest exotische verschijningen op Terschelling is de lepelaar. Met zijn kenmerkende platte snavel vist hij stekelbaarsjes en garnalen.

Het weer op de Waddeneilanden

De Waddeneilanden tellen meer zonuren, en dat is mooi meegenomen op een dertig kilometer lang strand. Wandelaars kunnen hier zich uitleven op Terschelling. Er is meer dan tweehonderd kilometer aan onverharde wegen. Een gedeelte hiervan is speciaal ontworpen als natuurpad. Voor fietsers zijn er de zachte tot knapperige en glanzend schelpenpaden die echt kenmerkend zijn voor de Waddeneilanden.

Oerol

Staatsbosbeheer biedt de organisatoren en bezoekers van het Oerol festival ruimte op Terschelling en bewijst dat natuur en een zeer hoge recreatieve druk prima samen gaan, mits er goed overleg en respect is voor elkaars belangen. Tien dagen lang dient het eiland als podium en inspiratiebron voor theatermakers, muzikanten en beeldende kunstenaars uit het binnen- en buitenland. Ze realiseren een tijdelijke theaterlocatie op meer dan 60 verschillende plaatsen, met strand, bos, duinen en polders op hetzelfde moment.

Flora en Fauna

Nergens anders in Nederland kunnen zo veel landschappen, planten en dieren zo dicht bij elkaar gevonden worden op een stuk grond van deze omvang. Cranberries en orchideeën groeien in de natte duinvalleien en duinmeren - de populaire zure bes, die eigenlijk van nature groeit in het noord-oosten van de Verenigde Staten. De ondiepe Waddenzee is een kwekerij voor garnalen en vis uit de Noordzee. Zeehonden zonnen hier graag op de zandbanken. Op de grens van zoet en zout groeien moeras planten zoals zee lavendel, moeras gras en zeekraal. Ze zijn voedsel voor ganzen, smienten en hazen. Op de Boschplaat broeden kolonies van de lepelaar, visdief en verschillende soorten zeemeeuwen.