Duinmeertje bij Hee - Nature

For information:

Badweg West, West-Terschelling